1. Prezentarea, acceptarea şi utilizarea serviciilor Serviciile prezentate şi operate de către Furnizor sunt oferite cu condiţia respectării prezentelor condiţii de utilizare a serviciilor şi a oricăror alte reguli şi politici ce vor fi publicate de către acesta pe adresa de web https://calivita.bio-sanatate.com . Prezentele condiţii cuprind toate reglementările de derulare a serviciilor între Furnizor şi Membri, acestea anulând orice alt document anterior dintre părţi cu referire la subiectul tratat mai jos. Persoanele care devin membri prin completarea formularului de înregistrare  îşi declară acordul cu privire la prezentele servicii cât şi a celor suplimentare valabile numai pentru membri. Atât Furnizorul cât şi firmele ce deţin proprietatea mărcilor nu pot fi traşi la răspundere pentru pagube* sau stricăciuni* suferite de către vizitatori ori membri prin vizitarea şi/sau utilizarea informaţiilor şi a serviciilor oferite în cadrul aplicaţiilor sau a unor acţiuni care pot avea legătură cu Furnizorul şi/sau cu terţi. (*) fizice şi/sau morale şi/sau financiare şi/sau orice conflicte în legatură cu Furnizorul.

2. Descrierea serviciilor Furnizorul asigură membrului posibilitatea de a naviga în cadrul magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.com şi de a primi şi recepţiona e-mail, prin intermediul reţelei de Internet cu noutăţi promotii si oferte. În legătură cu acest serviciu, membrul este de acord să completez cu informaţii corecte, complete formularul de inregistrere, si sa il actualizeze cand este cazul. Toate informaţiile cerute la înscriere vor fi cunoscute ca "Date de înregistrare". În continuare, Membrul acordă Furnizorului permisiunea de a dezvălui unei terţe părţi anumite Date de înregistrare despre Membru şi Serviciu la un loc, dar acest lucru se va face fără menţionarea numelui, adresei de e-mail, a celei poştale sau numărului de telefon ale Membrului cu excepţia cazului în care:

 1. Membrul împuterniceşte în mod expres Furnizorul sau oricare altă persoană desemnată special de către Membru pentru a dezvălui aceste informaţii sau
 2. Furnizorul trebuie să dezvăluie aceste informaţii în cadrul oricărui proces legal intentat acestuia.
Dacă orice informaţie furnizată de membru este eronată, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a termina calitatea de membru a Membrului şi dreptul de a folosi Serviciul. 3. Modificarea condiţiilor de utilizare a serviciilor Furnizorul poate schimba prezentele Condiţii ale serviciului în orice moment. Înaintea oricărei modificări a acestora, Furnizorul va înştiinţa Membrul prin afişarea schimbărilor pe o pagină ce va apărea în momentul accesării Serviciilor. Folosirea în continuare a Serviciului de către Membru constituie un răspuns afirmativ de acceptare a Condiţiilor serviciului şi acordul Membrului de a se conforma Condiţiilor serviciului, precum şi a modificărilor sale.

4. Eventuale modificări ale serviciilor Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul fără notificare scrisă. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător în faţa Vizitatorului, Membrilor sau a unei terţe părti dacă îşi va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul.

5. Confidenţialitate Atât accesul electronic în magazinul virtual https://calivita.bio-sanatate.com cât şi mesajele  electronice (e-mail) sunt o corespondenţă privată între expeditor şi destinatar. Furnizorul nu va monitoriza, edita sau dezvălui conţinutul comunicaţiilor private ale oricărui membru în afara cazului în care acest lucru este cerut de lege sau acest lucru este necesar pentru a:

 1. respecta prevederile legii sau îndeplini procedurile legale într-un proces intentat firmei;
 2. proteja şi apăra drepturile Furnizorului, sau
 3. acţiona sub circumstanţe deosebite pentru a proteja siguranţa personală, a membrilor săi şi a publicului.
Membrul confirmă şi este de acord că Furnizorul, proprietar al magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.com nu îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comunicaţiilor oricărui membru şi nici nu poate fi facută răspunzătoare pentru orice materiale ameninţătoare, defăimătoare, obscene sau violente conţinute, precum şi pentru orice atingere a drepturilor intelectuale ale unei terţe părţi rezultând din sau facilitată de conţinutul acestora. Membrul confirmă şi este de acord că anumite procesări tehnice ale mesajelor e-mail şi a conţinutului acestora s-ar putea sa fie necesare pentru:
 1. trimiterea şi primirea mesajelor,
 2. conformarea cu cerinţele de conectare la reţeaua Internet,
 3. conformarea cu limitările Serviciului sau
 4. conformarea cu alte cerinţe similare.
6. Datele de accesare şi securitatea datelor Prin inregistrarea pe site-ul https://calivita.bio-sanatate.com deveniti Membru, si veţi primi un cont cu user si parolă. Sunteţi în întregime răspunzător de păstrarea confidenţialităţii asupra user si parola a contului, mai mult, sunteţi în întregime răspunzător pentru toate activităţile desfăşurate sub contul dvs. sau navigând în cadrul magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.com. Vă puteţi schimba parola în orice moment urmând paşii din instrucţiunile de utilizare; puteţi de asemenea să vă deschideţi un nou cont şi să inchideţi unul vechi dupa dorinţa dvs. Membrul este de acord să notifice Furnizorul asupra oricărei folosiri neautorizate a contului Membrului sau orice alte violare a securităţii cunoscută de Membru.

7. Garanţii Vizitatorii şi membrii magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.com sunt de acord că folosesc serviciile pe propriul lor risc. Furnizorul denunţă garanţii de orice fel, exprimate sau implicite, dar nu limitate la garanţiile acordate mărfurilor de folosire într-un anumit scop sau de neatingere. Furnizorul nu acordă garanţii că serviciile vor fi conform dorinţelor vizitatorilor sau membrilor sau că serviciile oferite vor fi prezente online nonstop, sigure, fără erori şi nici nu garantează că rezultatele sau informaţiile ce vor fi obţinute în urma utilizării serviciilor vor fi corecte sau că eventuale defecte ale aplicaţiilor vor fi corectate. Utilizatorii aplicaţiilor Furnizorulrui cât şi membrii aplicaţiilor sunt de acord că descărcarea sau obţinerea oricărui material, date şi/sau informaţii, etc. obţinute prin vizitarea şi/sau utilizarea serviciilor Furnizorului se va face la discreţia şi pe riscul vizitatorilor/membrilor ce vor fi singurii răspunzători pentru orice avarie şi/sau pierdere de date la computerele acestora ca rezultat al accesării sau transferului unor asemenea materiale sau/şi date. Furnizorul nu acordă nici un fel de garanţie la nici un fel de bunuri sau/şi servicii cumpărate sau obţinute folosind aceste servicii sau orice alte tranzacţii procesate folosind aceste servicii. Nici un fel de informaţie sau acord, verbal sau scris obţinut de către membri nu va acorda nici un fel de garanţie în afara cazurilor expres menţionate.

8. Daune, răspunderi Furnizorul nu poate fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, tangenţiale rezultând din navigarea în cadrul magazinului virtual whttps://calivita.bio-sanatate.com , folosirea serviciilor sau incapacitatea de folosire a serviciilor, pentru costul de procurare a unor bunuri şi/sau servicii sau rezultând din cumpărarea sau obţinerea oricăror bunuri şi/sau servicii, a mesajelor recepţionate sau a tranzacţiilor introduse prin acest serviciu sau rezultând din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor membrilor dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte pierderi intangibile, chiar dacă Furnizorul a fost înştiinţat de posibilitatea unor asemenea daune.

9. Calitatea de membru şi revinderea serviciilor Dreptul de folosinţă a serviciului este un drept personal al Membrului. Membrul poate fi o corporaţie sau o altă entitate juridică. Membrul este de acord să nu revândă sau să folosească Serviciul în scopuri comerciale, fără acordul expres al Furnizorului. 10. Comportarea membrilor Membrul este singurul răspunzător pentru conţinutul transmisiilor sale prin folosirea acestui Serviciu. Folosirea de către Membru a Serviciului intră sub incidenţa tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile la nivel local, de stat, naţional şi international. Membrul este de acord:

 1. - să respecte prevederile legii cu privire la transmisiile de date tehnice;
 2. - să nu folosească Serviciul în scopuri ilegale;
 3. - sa nu interfereze sau să afecteze reţelele conectate la Serviciu;
 4. - să respecte toate reglementările, politicile şi procedurile în vigoare.
Serviciul foloseşte reţeaua Internet pentru a trimite şi primi anumite mesaje; de aceea comportarea Membrului intră sub jurisdicţia reglementărilor, politicilor şi procedurilor reţelei Internet. Membrul nu va folosi Serviciul pentru a trimite scrisori înlănţuite, mesaje obscene sau liste de distribuţie a mesajelor pentru orice persoană care nu a acordat permisiunea expresă pentru a fi inclusă în acest proces. Membrul consimte să nu transmită prin Serviciu nici un fel de materiale ilegale, hărţuitoare, defăimătoare, abuzive, ameninţătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau de orice altă asemenea natură. Membrul consimte în continuare să nu transmită nici un fel de material care să încurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, să ducă la răspunderi civile sau să violeze orice lege sau reglementare locală, de stat, naţională sau internaţională în vigoare. Orice încercare neautorizată de accesare a altor sisteme de computere este interzisă. Membrul nu se va amesteca şi nu va influenţa folosirea Serviciului sau a altor Servicii similare de către alt Membru sau de către o altă entitate. Furnizorul va putea, la propria discreţie, să termine imediat accesul la Serviciu daca comportarea Membrului nu se va conforma prezentelor Condiţii ale serviciului.

11. Consimţământ şi Degrevări Membrul consimte sa degreveze Furnizorul, partenerii săi, subsidiarii, afiliaţii, funcţionarii şi angajaţii săi de orice pretenţie sau cerere, inclusiv onorarii pentru avocaţi, făcute de orice terţă parte din cauza sau rezultând din folosirea de către Membru a Serviciului, violarea Contractului de Servicii de către Membru sau din folosirea de către o altă persoană a Serviciului prin computerul Membrului, de orice proprietate intelectuală sau alt drept al unei persoane sau entităţi. 12. Terminarea serviciilor Membrul sau Furnizorul pot termina Serviciul cu sau fără motiv în orice moment şi cu efect imediat. Furnizorul nu poate fi raspunzător către Membru sau oricare altă terţă parte pentru terminarea Serviciilor. Daca Membrul are obiecţii în legătură cu prezentele Condiţii ale serviciului sau oricare modificare ulterioară a acestora ori devine nesatisfacut de Serviciu în orice fel, Membrul are următoarele opţiuni:

 1. - să întrerupă Serviciul;
 2. - să renunţe la calitatea de Membru la Serviciu;
 3. - să înştiinţeze Furnizorul pentru terminarea Serviciului. La terminarea Serviciului, dreptul Membrului de a folosi Serviciul şi software-ul aferent incetează imediat. Membrul nu va avea nici un drept sa ceară iar Furnizorul nici un fel de obligaţie de a trimite sau retransmite orice mesaje netrimise sau necitite ale membrului către sau dinspre oricare terţă persoană.
13. Condiţii de participare la promoţii* şi publicitate Membrul poate intra în corespondenţă sau participa la acţiuni de promoţie cu firme care işi desfac produsele şi sau serviciile prin Serviciile Furnizorului. Orice asemenea corespondenţă sau promoţie, inclusiv livrarea şi plata bunurilor şi a serviciilor, sau orice alte condiţii, garanţii sau reprezentaţii asociate cu asemena corespondenţă sau acţiuni de promoţie se desfăşoară în exclusivitate între Membru şi organizatorul acţiunii de promoţie. Furnizorul nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate, obligaţie sau răspundere legală pentru orice parte a acestei corespondenţe sau promoţie. (*) Promovări, sampling, vizionări, prezentari produse şi/sau servicii, imagini, muzica, filme, etc.

14. Drepturi de proprietate asupra conţinutului Atât vizitatorul cât şi Membrul recunoaşte că conţinutul, incluzând dar nu limitându-se la text, software, muzică, sunet, fotografii, grafică sau alte materiale conţinute în publicitatea sponsorizată sau informaţie comercială distribuită prin accesarea magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.comşi/sau e-mail prezentată Membrului prin Serviciu ("Conţinut") de către Furnizor şi organizatorii de promovare, sunt protejate prin legea dreptului de autor, a mărcii înregistrate, patente sau alte legi şi drepturi de proprietate. De aceea, Vizitatorului cât şi Membrului îi este permis să folosească acest Conţinut numai cu autorizare expresă a Serviciului sau a organizatorilor de promoţie. Vizitatorul sau Membrul nu poate copia, reproduce, distribui sau crea produse derivative din respectivul Conţinut fără acordul expres al Serviciului sau al organizatorului de promovare.

15. Legi Prezentele Condiţii ale serviciului vor fi guvernate şi vor fi construite în concordanţă cu legislaţia României, excluzând prevederile care intră în conflict cu aceasta. Vizitatorii, Membri şi Furnizorul sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicţiei curţilor judecătoreşti ale Statului Român. Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii ale serviciului este declarată, de către o curte competentă, a fi în contradicţie cu legea, atunci respectivele prevederi vor fi construite, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intentiile părţilor cu celelalte prevederi rămase în vigoare. Inabilitatea Furnizorului de a aplica orice drept sau prevedere a prezentelor Condiţii ale Serviciului nu va constitui o derogare de la aplicarea ulterioară a acestor drepturi în afara cazului în care acest lucru este încuviinţat de către Furnizor în scris. Vizitatorii şi Membrii magazinului virtual https://calivita.bio-sanatate.com sunt de acord că orice cauză ridicată din sau cu referire la serviciile prezentate de către Furnizor devine nulă şi neavenită. Prezentul regulament propus de către Furnizor nu are nici o semnificaţie legală sau contractuală şi se doreşte a fi cu titlu informativ. 16. Metoda de plata Plata se face ramburs (cash, cu bani in numerar) atunci cand ajunge pachetul la destinatie. 17. Conditii de returnare produse Conform Ordonantei nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea produsului". Notificarea se va data, semna si trimite de catre Dumneavoastra prin posta la adresa de la care ati primit coletul mentionata pe factura si colet, in atentia departamentului Expeditii Postale Calivita. In situatia mentionata mai sus, Dumneavoastra veti returna, in termenul prevazut mai sus, produsul cumparat in ambalajul original, fara sa prezinte nici o urma de deteriorare sau uzura. Cheltuielile de expeditie vor fi suportate de firma Calivita. Produsele trebuie returnate in ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale in care au fost livrate produsele comandate inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare si ca produsele sunt cele comandate si corespund cerintelor dumneavoastra. Calivita se obliga sa restituie clientului sumele incasate pentru produsele returnate, in termen de maxim 30 de zile de la data denuntarii de catre dumneavoastra a contractului.

18. Declinarea Responsabilităţilor Medicale şi Legale Toate informaţiile furnizate pe site-ul calivita.com, incluzând text, grafice, imagini şi alte materiale, au doar scopul de a vă oferi informaţii generale, şi nu de a substitui recomandările medicului sau tratamentele pentru afecţiuni medicale specifice. Nici o documentaţie sau informaţie conţinută pe acest site nu a fost evaluată de un institut al Ministerului Sănătăţii.

INFORMAŢIILE DE PE ACEST WEBSITE NU SUNT SFATURI MEDICALE. Sfatul medical constă în diagnosticarea şi administrarea unei medicaţii specifice raportate la circumstanţele individuale ale pacientului în cauză. În nici un caz şi sub nici o formă nu trebuie să consideraţi informaţiile pe care le oferim ca fiind sfaturi medicale sau că ar constitui o relaţie de tip doctor/pacient. Vă sfătuim să vă consultaţi întotdeauna medicul ori de câte ori aveţi vreo întrebare sau preocupare referitoare la starea sănătăţii dumneavoastră; de asemenea, apelaţi la expertiza acestuia înainte de a începe un nou program de tratament, pentru a avea siguranţa că informaţia noastră şi interpretarea acestei informaţii de către dumneavoastră sunt potrivite pentru specificul individual. Nu ignoraţi niciodată sfaturile medicului şi nu întârziaţi aplicarea unui tratament pentru ceva ce aţi citit sau văzut pe acest site sau alte site-uri ce au legatură cu acesta!!! https://calivita.bio-sanatate.com nu este responsabilă şi nu poate fi trasă la răspundere pentru părerile/diagnosticele date de către terţe persoane cu privire la conţinutul paginilor. https://calivita.bio-sanatate.com nu susţine, sprijină sau aprobă sub nici o formă sfaturile sau serviciile comerciale menţionate de către terţe persoane pe acest site sau pe alte site-uri de legătură. https://calivita.bio-sanatate.com nu are nici o obligaţie şi nu este răspunzătoare individual sau asociat cu terţe părţi de nici o revendicare sau pretenţie directă sau indirectă, pierdere sau pagubă rezultată din folosirea acestei pagini, a conţinutului, reclamelor şi/sau a celorlalte site-uri aflate în legătură.