De ce vitamine are nevoie organismul tău

1.De ce avem nevoie de vitamine ?

Toate materiile organice au în componenţa lor vi­tamine. Unele conţin mai multe feluri de vitamine, în proporţii diferite. Puteţi afirma că dacă aveţi o ali­mentaţie echilibrată, o dietă corect întocmită, orga­nismul Dvs. va primi toate vitaminele de care are nevoie. Este adevărat, dar sunt foarte puţini oameni care au o dietă echilibrată, ideală. în general, calita­tea solurilor din care ne obţinem alimentaţia este necorespunzătoare, având un conţinut scăzut de vita­mine şi minerale. 
Aceasta este consecinţa folosirii excesive a îngrăşămintelor chimice, precum şi a altor substanţe de acest gen.
Pe de altă parte, adesea durează foarte mult până când alimentele ajung la consumatori, uneori ele fiind depozitate săptămâni, chiar luni întregi înainte de a fi puse în vânzare. Cu cât acest interval de timp este mai lung, cu atât canti­tatea de vitamine distruse este mai mare.

 Ai făcut testul vitaminelor ? Dacă nu, apasa aici pentru a deschide aplicatia.

Majoritatea alimentelor, înainte de a ajunge în farfuria noastră, parcurg o foarte intensă prelucrare: fragmentare, fă­râmiţare, mixare, fierbere, decolorare, tratare cu dife­rite substanţe chimice, conservare. Exemple în acest sens sunt majoritatea alimentelor congelate, conser­vele de carne, “chips”-urile, prăjiturile (torturile, bis­cuiţii), pâinea albă, pastele făinoase şi anumite tipuri de brânzeturi.

Fierberea este o procedură culinară cu “ajutorul” căreia distrugem toate enzimele valoroase, precum şi cantitatea minimă de vitamine care a mai rămas în alimente. Este de-a dreptul incredibil că ali­mentele astfel preparate mai conţin ceva din compo­ziţia lor iniţială de substanţe nutritive. Alimentele preambalate, conservate, sunt prevăzute în majorita­tea cazurilor cu eticheta “concentrat". Aceasta în­seamnă că pe parcursul prelucrării, în mare parte vita­minele şi mineralele naturale au fost distruse, apoi au fost înlocuite cu substanţe sintetice de acelaşi fel,  in scopul obţinerii dreptului de a fi puse în vânzare. Conform unui studiu efectuat recent în SUA de Universitatea California din Berkley, asupra unu Iot de 6000 de oameni, 70 % din persoanele de sex masculin şi 80 % din cele de sex feminin, consumă alimente în care sunt prezente doar două treimi din cele 15 vitamine şi minerale considerate indispensabile vieţii. Unul din cercetători a demonstrat că asocierea aportului scăzut de vitamine cu un consum exagen de grăsimi, determină la 98 % din cazuri, fenome de subnutriţie. în baza acestui studiu, deficitul cel mai important este cel al vitaminelor: A, E, C, B6 şi acidului folic şi dintre minerale al zincului şi magneziului.

2. Când şi cum să consumăm vitamine?
Vitaminele constituie parte integrantă a regimul nostru alimentar. Ele se absorb mai bine atunci când ajung în organismul nostru simultan cu celelalte principii alimentare şi sărurile minerale. Organismul uman este activ 24 de ore zilnic. Celulele Dvs. nu se odihnesc nici când dormiţi, de aceea ele nu pot exista fară un aport continuu de oxigen şi si stanţe nutritive. Este deci de preferat ca aportul  vitaminic să fie echilibrat, împărţit raţional pe parcursul zilei. Aceste substanţe adjuvante vor putea fi prelucrate în mod optim de către organismul nostru dacă le vom consuma după mesele principale şi cât posibil, împărţite în cantităţi egale de-a luni zilei.

Vitaminele hidrosolubile, în special cele din com­plexul B, precum şi vitamina C, sunt eliminate din or­ganism pe cale renală. Este deci foarte important ca aceste vitamine să fie consumate după mesele prin­cipale, asigurând astfel concentraţia maximă nece­sară organismului. în eventualitatea că este necesar să consumaţi mai multe vitamine, atunci e de preferat să o faceţi după masa de prânz.

Procesul optim de absorţie al vitaminelor şi sub­stanţelor minerale este în funcţie de interacţiunea re­ciprocă dintre ele. De exemplu vitamina C favori­zează procesul de absorbţie al fierului. Calciul asi­gură condiţiile optime necesare absorbţiei vitaminei D, iar zincul vitaminei A. lată încă un exemplu con­cludent, care subliniază importanţa folosirii simul­tane a substanţelor minerale şi vitaminelor.
 

3. Sunt de preferat preparatele vitamince cu acţiune retard ?
După cum am amintit anterior, vitaminele complexu­lui B, precum şi vitamina C sunt hidrosolubile; Ele nu se depozitează în organism la fel ca cele liposolubile. Ca urmare, ele se absorb extrem de repede şi ajung în circuitul sanguin, dar cu aceeaşi rapiditate (de ap­roximativ 2-3 ore), se elimină din organism pe cale urinară, indiferent de cantitatea consumată.

Preparatele cu acţiune retard, în cursul procesului tehnologic sunt astfel concepute sub formă de tablete cu grad de solubiIitate prelungită fată de cel al vita­minei administrată în stare nativă. Se produce astfel o eliberare mai lentă, asigurându-se absorbţia lor pre­lungită, timp de 6-12 ore. Ca urmare ţesuturile pot utiliza o cantitate crescută de vitamine. 

4. De ce să consumaţi substanţele minerale sub formă de chelaţi? Ce sunt chelaţii?
Formarea de chelaţi este de fapt o reacţie chimică în cadrul căreia ionul metalic este legat de diferiţi aminoacizi, sau de alte substanţe organice, rezultând structuri complexe, care asigură o utilizare adecvată a ionului metalic. Chelaţii sunt produşi cu ajutorul unor procese tehnologice asemănatoare reacţiilor chimice petrecute la nivelul organismului. în cazul multor persoane acest proces de formare a chelaţilor este ineficient, ca urmare foarte multe substanţe mi­nerale ajunse în organism nu pot fi valorificate cores­punzător.

5. Substanţele minerale sunt la fel de importante ca şi vitaminele?
Răspunsul este cu certitudine: DA. Organismul uman are capacitatea de a sintetiza el însuşi anumite vita­mine, însa această capacitate nu se extinde asupra nici unui element chimic. Substanţele chimice sunt de importanţă vitală, având în vedere rolul lor de activa­tori biologici. De exemplu, magneziul este un ele­ment indispensabil desfăşurării activităţii a 78% din sistemele enzimatice ale organismului.

6. Câteva observaţii privind vitaminele
Este surprinzător făptul că 50-70 % din populaţie nu are asigurat aportul necesar dintr-una sau chiar mai multe vitamine menţionate mai jos, în conformitate cu normele alimentare prescrise de le­gislaţia  de specialitate:
•  vitamina A,
•  C
•  B1 (tiamina),
•  B2 (riboflavina),
•  acidul folic.

În general persoanele care ţin un anumit regim ali­mentar sau cură de slăbire, exclud din dietă acele ali­mente care conţin multe vitamine, mai ales vita­minele C, E, B. Diferitele boli, stările febrile, răcelile, pot determina scăderea cantităţii de vitamine din or­ganismul uman. Persoanele vârstnice au deprinderi alimentare incorecte, masticaţie incompletă prin lipsa danturii, probleme digestive, toate acestea deter­minând un deficit alimentar care la rândul lui deter­mină instalarea precoce a lipsei de vitamine, cu pre­ponderenţă a celor din grupul B şi vitamina C. în cazul persoanelor supuse unui tratament antibiotic prelungit, există posibilitatea dezvoltării unui deficit vitaminic important, cu afectarea preponderentă a complexului de vitamine B. Numeroase medica­mente, au ca efecte negative apariţia stărilor carenţiale vitaminice.

Intrebare: este bine sa luam suplimente daca ne hranim sanatos? Raspunsul vine de la cel mai informat om al planetei , Ray Kurzweil, director al departamentului de inginerie din cadrul Google, prin insasi faptul ca el nu numai ca zice ci si face..Citeste mai mult aici...  

 Ai făcut testul vitaminelor ? Dacă nu, apasa aici pentru a deschide aplicatia.
 

 Deschide A P L I C A Ț I A pentru a afla de ce vitamine are nevoie organismul tau. 


Raportul testului lipsa de vitamine


 N-ai făcut testul inca ? Apasa aici pentru a incepe testul.