Producători CaliVita International
Cod produs: Complex alcalin din alge
Disponibilitate: În Stoc
50,53 Lei

Opţiuni disponibile

Spirulina Max Calivita

Studii despre spirulina

Spirulina şi valoarea lipidelor din sânge

Pentru evaluarea efectelor spirulinei asupra metabolismului lipidelor, a proprietăţilor ei de împiedicare a oxidării şi a efectului asupra funcţiilor imunitare la coreeni cu o vârstă mai înaintată, a fost efectuat următorul studiu: şase bărbaţi şi şase femei cu vârste cuprinse între 60 şi 75 de ani au primit timp de 24 de săptămâni zilnic câte 7,5 g de spirulină ca supliment alimentar. Înainte de începerea şi pe parcursul experimentului au fost măsuraţi, pe lângă asimilarea hranei, şi parametrii antropometrici şi biochimici şi au avut loc evaluări ale nivelului lipidelor plasmatice, nivelului antioxidanţilor şi ale funcţiei imunitare. Starea de sănătate a probanzilor înainte de începerea studiului era relativ bună. Asimilarea hranei era satisfăcătoare, iar valorile antropometrice şi nivelul de substanţe hrănitoare din plasmă erau în limite normale. Administrarea suplimentului de spirulină timp de 24 de săptămâni nu a periclitat asimilarea hranei şi valorile antropometrice. În schimb, au fost constatate modificări substanţiale ale profilului lipidelor din sânge, ale capacităţii de împiedicare a oxidării precum şi ale indicatorilor imunitari. Concentraţia de trigliceride plasmatice, conţinutul total de colesterol şi de lipoprotein colesterol cu densitate joasă a scăzut după patru săptămâni de administrare a suplimentelor nutritive.

Capacitatea de împiedicare a oxidării s-a îmbunătăţit, acest lucru reieşind din creşterea nivelului general al antioxidanţilor şi din scăderea substanţelor reactive cu acid tiobarbituric. Odată cu sporirea ratei de înmulţire a limfocitelor periferice şi a nivelului de plasmă C3, s-a putut constata şi o ameliorare a funcţiei imunitare. Nu s-a putut constata vreo diferenţă între probanzii cu hipercolesterolemie moderată (colesterol > 200 mg/dl) şi cei cu normocolesterolemie (colesterol < 200 mg/dl) în ceea ce priveşte efectele mai sus menţionate ale suplimentului de spirulină. Acest studiu dovedeşte că spirulina poate fi utilizată ca supliment alimentar în cazul unor grupuri cu probleme legate de fiziologia alimentaţiei, şi anume pentru ameliorarea stării alimentare şi de sănătate şi pentru prevenirea unor boli cronice precum hiperlipidemia sau a unor îmbolnăviri cauzate de oxidare. Se impune efectuarea altor studii în acest domeniu, şi anume asupra a unor grupuri de populaţie diverse.

Kim-WhaYoung; Park-JiYea; Kim-WY; Park-JY; Abteilung Nahrungsmittel der Ewha Womans University, Seoul, Republik Korea.


Efectul anticolesterol al spirulinei

Efectul spirulinei asupra lipidelor serice a fost testat asupra a 30 de bărbaţi sănătoşi care prezentau hiperlipemie uşoară sau tensiune scăzută. Probanzii au primit timp de opt săptămâni câte 4,2 g de spirulină zilnic, respectiv au primit spirulină doar timp de patru săptămâni. Pe perioada administrării spirulinei, colesterolul seric total a scăzut drastic; după întreruperea tratamentului, acesta a revenit din nou la nivelul de pornire. Scăderea colesterolului seric total a fost mai pronunţată în cazul probanzilor cu hipercolesterolemie şi la aceia cărora le erau administrate cantităţi mai mari de colesterol. Deşi lipoprotein colesterolul cu densitate înaltă nu a prezentat modificări semnificative, s-a putut totuşi observa o creştere uşoară a nivelului acestuia. Nu s-au putut constata modificări ale trigliceridelor serice sau ale greutăţii corporale şi nici efecte dăunătoare.

Nakaya,-N; Homma,-Y; Goto,-Y; 1st Department of Internal Medicine, Tokai University, 1-2-5 Yoyogi, Shibuyaku, Tokyo 151, Japan. In vivo-Studie.


Spirulina şi dieta

Un bărbat şi 15 femei cu vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani, cu un indice mediu de masă corporală de 30,5 ñ 5,2, care urmaseră timp de minimum 3 luni o cură de slăbire, au primit în două etape a câte patru săptămâni de trei ori pe zi înainte de masă 14 tablete de spirulină, respectiv un produs placebo. Fiecare tabletă de spirulină conţinea 200 mg de spirulină, produsul placebo conţinea pulbere de spanac. Pe perioada administrării produsului placebo, s-a constatat o scădere în greutate în medie de 0,7 ñ 0,4 kg , iar pe perioada de patru săptămâni a tratamentului cu spirulină, scăderea în greutate a fost de 1.4 ñ 0.4 kg. Spirulina nu a influenţat valorile clinice şi biochimice ale pacienţilor.

Becker,- EW; Jakober,-B; Luft,-D; Schmulling,- RM; Inst. Chemische Pflanzenphysiologie der Univ., Corrensstr. 41, 7400 Tübingen, Bundesrepublik Deutschland. Nutrition-Reports-International. 1986, 33: 4, 565-574; 15 ref. Doppelblind-Kreuzstudie.


Efectul antiviral al spirulinei

Un extract apos din alga albăstrui-verzuie, filiformă, Arthrospira platensis (numită în trecut Spirulina platensis) a avut drept efect reducerea înmulţirii HIV-1 în linii celulare cu celule T la om, în celule mononucleare din sângele periferic (PBMC) şi în celule Langerhans (LC). Extracte cu concentraţii cuprinse între 0,3 şi 1,2 mug/ml au avut drept efect o scădere de cca. 50% a producţiei virale (50% concentraţie efectivă (EC50)) în PBMC. Pentru a obţine o reducere cu 50% a creşterii PBMC (IC50), a fost necesară o concentraţie a extractului cuprinsă între 0,8 şi 3,1 mg/ml. Indicii terapeutici au avut valori cuprinse între 200 şi 6000, în funcţie de tipul de celule utilizat. Extractul a deactivat sensibilitatea la HIV-1 în mod direct la o preincubare cu viruşi înainte de a fi administrat liniilor celulare cu celule T la om. Fracţionarea extractului a arătat o activitate de apărare contra viruşilor în fracţiunea polizaharidică precum şi într-o fracţiune cu un conţinut extrem de scăzut de polizaharide şi taninuri. De aici tragem concluzia că extractele apoase din A. platensis dezvoltă activităţi antiretrovirale care pot fi eventual de interes din punct de vedere clinic.

Ayehunie-Seyoum; Belay-Amha; Baba-Timothy-W; Ruprecht -Ruth-M; Dana-Farber Cancer Inst., Harvard Med. Sch., Lab. Viral Pathogenesis, 44 Binney Street, Boston, MA 02115, USA. In vivo-Studie.


Spirulina şi sistemul imunitar

Referitor la efectul spirulinei ca modulator imunitar: a fost testată o algă albăstrui-verzuie, utilizată ca supliment alimentar furnizor de proteine şi vitamine. Au fost studiate efectele spirulinei (administrată ca supliment pentru ameliorarea sănătăţii sub formă de pulbere uscată) asupra secreţiilor a trei citokine (interleukina 1beta (IL-1beta), interleukina 4 (IL4) şi gamma interferon (IFN) din celule sangvine periferice mononucleare nestimulate şi stimulate (PMBC); PMBC au fost tratate timp de 72 h cu soluţii diluate de spirulină în proporţie de 1:4 şi 1:8, cu şi fără adaos de 20 mug/ml fitohemaglutinină (PHA). Nivelul de citokină a fost măsurat prin metoda ELISA. În cazul PCMB „liniştite”, spirulina a stimulat secreţia de IL-1beta, IL-4 şi INT până la valori de 2,0, 3,3 şi 13,6 ori mai mari decât nivelul de bază. Nivelul de IFN indus de spirulină (229 plus/minus 104 pg/ml) este comparabil cu valorile atinse după stimularea cu PHA (476 plus/minus 121 pg/ml). Valorile IL-4 induse de spirulină au fost însă mult mai mici decât cele induse de PHA (0,34 plus/minus 0,1 , respectiv 13,1 plus/minus 6,9 pg/ml). În cazul celulelor stimulate cu PHA, spirulina a avut drept efect o mărire a valorii secreţiei de IL-1beta, IL-4 şi INT de 2,9, 4,0 respectiv 1,6 ori. De aici rezultă că spirulina are un puternic efect de inducere a IFN şi este un stimulent moderat pentru IL-4 şi IL-1 beta.

Mao-TK; Water-J-van-de; Gershwin-ME; Correspondence (Reprint) address, M. E. Gershwin, Div. of Rheumatology, Allergy and Clinical Immunol., Sch. of Med., Univ. of California, Davis, CA 95616, USA. Email: megershwin@ucdavis.edu. In vivo-Studie.


Spirulina şi sistemul imunitar

Acest studiu descrie modul de identificare a trei preparate polizaharidice cu o greutate moleculară ridicată care au fost izolate din anumite microalge destinate consumului alimentar, microalge ce prezintă o puternică capacitate de activare a monocitelor/macrofagelor umane: immulina din S. platensis, immunon din A flos-aquae şi immurella din C. pyrenoidosa. Aceste polizaharide au o structură complicată şi au fiecare o greutate moleculară aproximativă de peste zece milioane Dalton. Toate trei polizaharidele au fost hidrosolubile şi prezentau între 0,5 şi 2% din greutatea uscată a microalgelor. Activitatea imunostimulatoare a fost măsurată cu ajutorul unui biotest bazat pe factorul de transcripţie pentru activarea factorului nuclear kappa B în THP-1 monocite/macrofage umane. Cu ajutorul acestui sistem, valorile EC50 pentru aceste polizaharide din microalge au atins 20-110 ng/ml (cca. 10pM). Activarea THP-1 a fost confirmată prin măsurarea inducţiei mRNA a imuncitokinei prin utilizarea reacţiei in lanţ revers-transcriptaza – polimeraza. Fiecare dintre polizaharide a avut drept efect creşterea considerabilă a nivelului mRNA al Interleukin-1 beta şi a factorului de necrozare a tumorilor Alpha. Supuse unei activări in-vitro a monocitelor, aceste polizaharide s-au dovedit între de o sută şi de o mie de ori mai active decât preparatele polizaharidice utilizate clinic la ora actuală pentru terapia imună a cancerului.

Pugh-N; Ross-SA; ElSohly-HN; ElSohly-MA; Pasco-DS; Nationales Zentrum für Naturproduktforschung, 40 Forschungsinstitut der pharmazeutischen Wissenschaften, Pharmazieschule, Universität Mississippi, MS 38677, USA. In vivo-Studie.


Spirulina şi alergia

Am efectuat un studiu privind efectele spirulinei platensis (SPP) sub formă de pulbere asupra reacţiilor anafilactice. SPP în doze de 0,5 şi 1,0 mg/g de greutate corporală (BW) a blocat în proporţie de 100% un şoc anafilactic indus de un amestec 48/80. SPP a împiedicat în mod considerabil formarea de histamină serică cauzată de amestecul 48/80 la şobolani. SPP (0,5 mg/g de greutate corporală) a împiedicat în proporţie de 68,7% anafilaxia pasivă la nivelul pielii, activată de către antidinitrophenyl (DNP) IgE. În funcţie de doza administrată, SPP a împiedicat eliberarea de histamine din mastocitele peritoneale ale şobolanului (RPMC) indusă de amestecul 48/80. În plus, SPP a avut un efect considerabil asupra procesului de eliberare de histamine prin Anti-DNP IgE sau producţia 41 a factorului de necrozare a tumorilor Alpha. Din aceste rezultate se poate trage concluzia că este posibil ca SPP să conţină legături care împiedică degranularea mastocitelor şobolanului. 

Yang-H-N; Lee-E-H; Kim-HM; Dep. Oriental Pharmacy, College Pharmacy, Wonkwang Univ., Iksan, Chonbuk 570-749, South Korea. In vivo-Studie.


Spirulina şi cancerul

Un extract din algele spirulina-dunaliella, aplicat local de trei ori pe săptămână sub formă de soluţie cu concentraţie 0,1% de 7,12-dimetilbenzantracen (DMBA) în ulei mineral, pe o perioadă de 28 de săptămâni, a încetinit dezvoltarea tumorilor din buzunarele obrajilor hamsterilor. Extractul de alge a fost administrat de trei ori pe săptămână oral în doze de 140 mug în 0,4 ml ulei mineral. După 28 de săptămâni, hamsterii care primiseră substanţa purtătoare fără alt tratament prezentau tumori puternic dezvoltate în buzunarul obrazului drept. În cazul hamsterilor trataţi cu canthaxantină, numărul şi mărimea tumorilor erau considerabil mai scăzute în comparaţie cu grupul de control. În cazul hamsterilor care primiseră beta-caroten, reducerea numărului şi mărimii tumorilor era mai puţin pronunţată, însă oricum evidentă. Hamsterii trataţi cu alge nu prezentau deloc tumori mari. Examinând tăieturi microscopice din buzunarele obrajilor grupului tratat cu alge au putut fi totuşi constatate zone localizate de displazie şi carcinomuri locale incipiente pe cale de a fi distruse.

Schwartz,-J; Shklar,- G; Reid,-S; Trickler,-D; Department of Oral Medicine and Oral Pathology (Abteilung für Oralmedizin und Oralpathologie, Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA 02115, USA. In vivo-Studie.

Schwartz, G. Shklar, et al. 1988. Harvard School of Dental Medicine. Pub. in Nutrition and Cancer 11, 127- 134. 1988. USA.


Spirulina şi celulele tumorale

Polizaharidul din spirulină într-o concentraţie de 200 mg/kg poate încetini înmulţirea celulelor ascitice din hepatom la şoareci. Deasemenea poate încetini, pe parcursul a 24 de ore de la contactul in-vitro, încorporarea de H-timidină, H-uridină şi H-leucină în ADN-ul, ARN-ul şi sinteza proteinelor celulelor Sarcom 180 şi celulelor ascitice de hepatom. Încetinirea acestor procese se intensifică odată cu prelungirea timpului de incubaţie. Polizaharidul din spirulină poate încetini sinteza ADN-ului celulelor Sarcom 180 şi celulelor ascitice de hepatom. Mecanismul de încetinire face parte din tulburările de metabolism ale ADN-ului.

von Lisheng, et al. 1991. Erschienen in Marine Sciences, Qingdao, N.5. pp 33- 38. China.


Spirulina şi metalele grele

Un grup de şobolani a primit timp de 30 de zile plumb (100 ppm) în apă dublu deionizată. Celelalte grupuri au primit în aceeaşi perioadă de timp plumb în combinaţie cu antioxidante exogene cum ar fi vitamina E (50 IU/kg), vitamina C (acid ascorbic) (800 mg/kg) sau spirulina (1.500 mg/kg), adăugate în alimentaţie. La şobolanii trataţi au fost efectuate măsurători ale conţinutului de produse rezultate din peroxidarea lipidelor, precum malondialdehida, diena conjugată şi hidroperoxidul din ficat, plămâni şi rinichi. În cazul animalelor tratate cu plumb s-a constatat o creştere semnificativă a conţinutului de astfel de produse rezultate din peroxidarea lipidelor. Administrarea de antioxidante exogene animalelor tratate cu plumb a avut drept urmare o scădere a conţinutului de malondialdehidă, dienă conjugată şi hidroperoxid. Aceasta dovedeşte că vitamina E, vitamina C (acidul ascorbic) şi spirulina au prezentat o activitate antioxidantă semnificativă (P < 0,001), protejând astfel animalele de efectul toxic al plumbului.

Khera-A; Balaraman- R; Abteilung Pharmazie, Fakultät Technik und Engineering, M S – Universität Baroda, Kalabhavan, Baroda 390.001, Indien. In vivo-Studie.


Spirulina şi sistemul digestiv

Pe un eşantion de 50 de femele de şobolani Wilstar a fost studiat efectul biomasei uscate de S. Platensis (administrare orală a unei doze de câte 2g/zi) asupra procesului de cicatrizare a unor ulcere stomacale acute (-43). La 75-80% din animale au fost induse leziuni ale ulcerelor stomacale prin lipsirea de hrană timp de 40 de ore, animalele fiind în acest răstimp supuse de două ori unui stress cauzat de de frig (fiind ţinute în două zile diferite câte 3 h la 13o C). După 1, 4, 7, 10, 15 şi 20 de zile de tratament au fost sacrificate câte 4-5 animale din fiecare grup şi au fost examinate numărul, localizarea, dimensiunile şi caracteristicile leziunilor mucoasei stomacale. În cazul animalelor tratate cu spirulină, după 20 de zile s-a constatat cicatrizarea a 100% dintre leziuni, în timp ce la 38% dintre animalele grupului de control s-a constatat formarea unor ulceraţii hemoragice. Examinarea histologică a fragmentelor din peretele stomacului cu leziuni a confirmat datele macroscopice.

Petrescu-Raianu- A; Barbu-L; Popovici-E; Stanca-D; Popovici- G; Institut für Biologie, Splaiul Independentei 296, Bukarest, Rumänien. Revue-Roumaine-de-Biologie.-Serie- de-Biologie-Animale. 1995, 40: 2, 117-122; 20 ref. In vivo-Studie.


Substanțele vitale ale spirulinei

În spirulină sunt concentrate extrem de multe substanțe vitale:  

În comparație spirulina conține:

•  de 300 % mai mult calciu decât laptele 
•  de 2.300 % mai mult fier decât spanacul 
•  de 3.900 % mai mult beta-caroten decât în morcov 
•  de 375 % mai multe proteine decât în tofu  

Spirulina cu o concentrație de 60-70 % de proteine este o sursă importantă de proteine neanimală și în opoziție cu proteina de origine animală poate fi foarte bine prelucrată de organism.  

Ea conține de asemenea și o cantitate foarte importantă de vitamina B, fier și diferiți acizi grași, care ajută schimbului de materie ale celulelor, feniletilamina, care sporește energia mentală și carotinoide ca în special beta-carotenul, care întărește sistemul imunitar. Aici mai vin și vitamine, enzime, acizi grași nesaturați ca acidul gras omega 3 al cărei concentrație este de trei ori mai mare decât în peștii de mare ca și muco- și polizaharide.   

Numeroase studii demonstrează efectele benefice ale algelor spirulina cum ar fi scăderea tensiunii, scăderea nivelului de colesterol, vindecarea rănilor, regenerarea musculaturii, schimbul de materie și scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Spirulina Max - 60 tablete

Datorită efectului său de alcalinizare, alga spirulina, care se găseşte în apele dulci, este cel mai potrivit supliment pentru o dietă de detoxifiere şi alcalinizare. Spirulina poate fi benefică nu doar pentru organismul acidifiat, dar şi ca sursă de proteine, deoarece conţine toţi aminoacizii esenţiali. În plus, conţinutul său de fibre este şi el semnificativ, fiind bogată şi în fier, zinc şi vitamina B.

Pentru cine recomandăm ?

  • Ca adjuvant în dietele de alcalinizare.
  • Persoanelor care consumă cantităţi excesive de produse alimentare acidifiante (ex: carne, grăsimi animale, ulei care nu este obţinut prin presare la rece, făină albă sau zahăr rafinat).
  • Celor care trebuie să înlocuiască aminoacizii esenţiali pierduţi de organism.
  • Personelor care tin cura de slabire-contine elementele nutritive suficiente pentru  hranire in aceste cure(se ia inainte de masa).
  • Persoanelor care vor sa se ingrase (se administreaza dupa masa).
  • Persoanelor care isi doresc un ten frumos.

Spirulina  Max de la Calivita este un extract din alge spirulina si este benefica pentru copii, sportivi, adulți , femei însărcinate, persoanele în vârstă, bolnavi, sănătoși și cei care doresc să para mai tineri, si sa aiba o piele radianta si sa  aiba o sileta de invidiat! Spirulina este o alga verde-albastra si contine  acizii  grași esențiali gama-linolenic (GLA), linoleic și arahidonic. Este scăzuta în colesterol, calorii, grasimi si sodiu. Este o sursa excelenta de fier, calciu, acid folic si magneziu. Spirulina este de asemenea, un antioxidant puternic și detoxifiant. 

 

Beneficiile Spirulinei max Calivita pentru sanatatea feminina 

Piele Sanatoasa

Luand Spirulina Max Calivita în mod regulat este un mod natural si non-invaziv pentru a menține pielea tanara si elastica. Spirulina contine foarte multa vitamina A (sub forma de beta-caroten), antioxidant recunoscut in menținerea sănătății pielii. Beta carotenul ajută la încetinirea îmbătrânirii pielii, cauzate de radiațiile UV .

1. De asemenea, ajută la protejarea pielii de arsurile solare

2. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară afirmă că o cauză-efect a fost stabilită între aportul alimentar de vitamina A si o piele normala.

3. Spirulina Max este, de asemenea, o sursă puternică de antioxidant, superoxid (SOD), care ajută la oxigenarea pielii și

 4  ajută la protejarea pielii impotriva radiatiilor UV  

5. În plus, Spirulina Max contine un nivel neobișnuit de mari de acizi grași polinesaturati gama acid linolenic (GLA), care contribuie la mentinera unei pieli sanatoase si elastice 

6. Spirulina Max este un mod natural de a menține părul puternic și lucios. Nu numai ca este o sursa de proteina completa dar  contine toti aminoacizii esentiali, este, de asemenea o sursa buna de fier biodisponibil

7, care poate ajuta la prevenirea caderii parului din cauza deficitului de fier. Ca o excelenta sursa de acizi grași esențiali GLA , Spirulina Max îmbunătățește textura părului și ajută la prevenirea parului uscat, fragil. În fine, prezenta vitaminei B-complex, vitaminei E si zinc, de asemenea, stimulează parului. În același mod, Spirulina Max promoveaza unghii puternice. Mai ales prin conținutul său ridicat de carotenoide, fier, aminoacizi esențiali, GLA si vitamine B-complex.

8. Spirulina Max este o sursă extraordinară de antioxidanți sau "captatori de radicali liberi", care păstreza tineretea și proaspătimea, ajuta la prevenirea imbatranirii premature si  protejeaza structura pielii, parului si unghiilor. În numeroase studii științifice, Spirulina și-a dovedit proprietatile sale antioxidante. Unul dintre ingredientele cheie ale Spirulina,  pigmentul albastru phyocyanin, este un captator de radicali liberi puternic care inhibă peroxidarea lipidelor

9. Spirulina Max este, de asemenea, bogata în antioxidantul Super Oxid Dismutaza, o substanță care este considerata unul dintre cele mai importante enzime antioxidante

10. În cele din urmă, Spirulina Max este cea mai bogată sursă naturii de vitamina A sub forma de beta-caroten si zeaxantina. Vitamina A este un antioxidant important, care este considerat a fi unul dintre principalii antioxidanții,  care luptă împotriva leziunii tisulare a radicalilor liberi.

11. Spirulina Max datorita proprietăților sale anti-îmbătrânire s-a dovedit că curăță și detoxifica organismul si protejeaza celulele corpului impotriva toxinelor din mediu și de altă natură. In mai multe studii se arată că Spirulina Max ajută la protejarea împotriva efectelor dăunătoare ale toxinelor la nivelul ficatului 12, inimii 13, rinichiilor 14 și genelor  Substanțele din spirulina care ajuta la detoxifierea organismului sunt clorofila, antioxidantul ficocianina  și N-acetilcisteina, un precursor al detoxifiantului puternic, glutation.

15. Spirulina Max este utila în creșterea sau pierderea in greutate in mod natural. Datorită nivelului ridicat de nutrienți, (cu conținut scăzut de calorii), atunci când este luata înainte de masă, ajută la satisfacerea apetitului, reducand astfel cât de mult pofta de  măncare  și scăderea nevoiei de a gustare între mese. Se păstrează, de asemenea satietatea deoarece conține proteine complete cu toti aminoacizii și polizaharidele esentiale care  ridica moderat nivelul de glucoză din sânge. În cele din urmă, ea stimulează metabolismul, ajutând astfel la arderea grasimilor. Un studiu a aratat ca la fel de bine ca scaderea colesterolului, Spirulina promoveaza pierderea în greutate și scăderea trigliceridelor (grăsimile) în sânge

16. Un nivel echilibrat de zahăr contribuie de asemenea la o greutate normală.  Mai mult decât atât, menținând nivelul de glucoză din sânge sub control ajuta la prevenirea imbatranirii premature și degenerarea legata de vârstă. La aportul regulat al Spirulinii s-a dovedit, de asemenea, un nivel de glucoza din sange mai mic.

Cum sa faci o masca cu Spirulina?

Sfarama două comprimate de Spirulina si amesteca-le cu crema de branza sau iaurt, sau in masca ta preferata. Aplica amestecul pe pielea temeinic-curățata și apoi se lasa la macerat timp de 15 minute înainte de clătirea cu apă călduță. Masca de față cu Spirulina are o actiune tripla: curatare, relaxaza si hraneste pielea. O mască de față cu Spirulina poate fi folosit pentru toate tipurile de piele, dar este deosebit de benefic pentru tenul gras sau cu  probleme.

Curățare de toxine

Spirulina este un remediu ideal de curățare, atât ​​primăvara cat și toamna. Prin apa potabila cat mai multa posibil (sau ceai de plante sau sucuri din fructe/legume facut cu un storcator ), deseurile vor fi curatate mai repede din organism. Puteți combina Spirulina cu un regim alimentar cu suc de exemplu. Pentru a menține greutatea la un nivel potrivit, este o idee bună de a avea o "zi de suc"  pe saptamana. Pur și simplu adăugați o lingură de pulbere de Spirulina sau câteva comprimate la un pahar de suc de fructe ecologice proaspat stors sau suc de legume.

Menstruație

Menstruația este mai mult decât o parte din funcția de reproducere. În timpul sângerarii, organismul în sine se debaraseaza de poluanți (avand loc si o transpiratie puternic mirositoare). O  menstruație grea poate fi o consecință a acestei curățare interioară. Spirulina ajuta organismul se se debaraseze treptat de poluanți și dă o nouă energie. Datorită Spirulinei, multe femei au menstruatie mai scurta și mai ușor și se simt mai confortabil în perioada anterioară menstruației. 

Menopauza

Multe femei la menopauză au mai putine probleme de la simptomele menopauzei, dacă iau Spirulina Max. Se simt mai calme, mai energice și în echilibru și nu mai sunt deranjate de la bufeuri. Spirulina poate avea, de asemenea, un efect pozitiv în timpul menstruației. Spirulina conține acidul gama-linolenic, care schimbată prostaglandinele din organism și, prin urmare, are un efect pozitiv asupra ciclului menstrual.

Beneficiile Spirulinei max Calivita pentru sanatatea tuturor

□ Pentru Veganii / vegetarieni

Spirulina este practic singura sursa vegetariana de vitamina B12, care este necesara pentru formarea celulor rosii ale sangelui; conține cantități semnificative de fier, proteine (60 până la 70 la sută),  aminoacizi esențiali , acizii nucleici ARN și ADN, și clorofilă.

Vitamina B12 este esentiala pentru cresterea normala si pentru functia neurologice. Un deficit de vitamina B12 poate provoca oboseală.

□ Pentru hipotiroidism

Hipotiroidismul, o producție insuficientă de hormoni tiroidieni, este cauzat de o varietate de factori, printre care si un deficit de iod.  O dieta saraca în iod poate provoca glanda tiroida sa devena lenta. Deoarece organismul nu poate face iod, trebuie să-l din surse alimentare, iar spirulina max contine o sursa naturala bogata de iod. Ca atare, nutritionistii de sanatate naturala recomanda spirulina pt a ajuta la tratarea hipotiroidismului.

Spirulina este, de asemenea, bogat într-o gamă de minerale, inclusiv seleniu, care este bine-cunoscut pentru proprietățile sale de susținere functiei tiroide. Spirulina este o sursa excelenta de proteine si contine o doza sanatoasa de vitamina B-12, care este de ajutor, deoarece multe persoane cu hipotiroidism sunt deficitare în B-12.

Advertisment: In cazul în care hipotiroidismul este cauzat de boala Hashimoto,( o afectiune autoimuna), in care tesutul tiroidian este ataca de propriile celule ale sistemului imunitar, excesul de iod poate stimula aceste celule sa creasca în acțiune si deci sa faca rau si nu bine!!! 

□ Menține functia cognitiva

"Promovarea aportul de acid folic și vitamina B-12 prin suplimente nutritive este un mod foarte eficient și important pentru menținerea  funcțiilor creierului .

Este de mult timp cunoscut  faptul ca acidul folic și vitamina B-12 sunt importante pentru funcționarea sănătoasă a sistemului nervos. Acum, un nou studiu publicat în "American Journal of Clinical Nutrition", sugerează că interacțiunea dintre aceste substanțe nutritive poate juca un rol important în protejarea functiei cognitive la o persoană de vârstă.

□ Reduce nivelul colesterolului din sange

Spirulina este usor digerabila care ajută la protejarea sistemului imunitar, reduce nivelul de colesterol și stimuleza absorbția mineralelor necesare.

Beta-carotenul are, de asemenea, un rol important in prevenirea bolilor de inima.  Descurajeaza formarea și oxidarea lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL), reducând astfel șansele de a face ateroscleroza (deteriorarea arterelor). Acizii grași esențiali GLA în spirulină pot preveni acumularea de colesterol în organism.

□ Pierdere în Greutate

Studiile din Germania și India au găsit ca efect al spirulinii  reducere in greutate împreună cu normalizarea colesterolului.

□ Depresie

Acidul folic este important deoarece hraneste creierul iar in timpul procesului de îmbătrânire necesarul de acid folic creste. Acidul folic sprijină producția de energie și producerea de celule sanguine. Suplimentarea cu acid folic poate ajuta în tratamentul depresiei.

□ Reduce pofta de mâncare

Luând spirulina sub forma de supliment este benefic în timpul postului, deoarece furnizeaza substantele nutritive necesare pentru a curăța și vindeca, in timp ce reduce apetitul. Dacă aveți hipoglicemie ( zahăr scăzut in sânge ), puteți beneficia de utilizarea acestui supliment alimentar.

 □ Excesul de greutate si greutatea ideală

Proteina pură din Spirulina, care vine în contextul unor cantități masive de beta-caroten , clorofilă si acizi grasi GLA, și alte elemente nutritive , este utila mai ales pentru cei care sunt supraponderali , diabet zaharat, hipoglicemiant, sau care suferă de cancer, artrită , sau alte boli degenerative. 

Cu spirulina, puteți menține un nivel ridicat de energie, cu aport scazut de calorii. Spirulina ajută pentru a satisface apetitul, deoarece este bogat în proteine digerabile (aminoacizi esențiali), polizaharide (furnizare de glucoza in sange), beta-caroten, vitamine B, GLA , enzime și microelemente.  Hrănește corpul dumneavoastră și vă ajută să vă atingeti obiectivele dvs. de a pierdere în greutate în mod sigur.

□ Candida albicans

Spirulina este de asemenea eficace în conservarea florei intestinale și elimina  Candida albicans. 

□ Sindromul oboselii cronice

Spirulina restabilește organismul la o stare de energie înaltă. Procesul poate fi realizat prin nivelurile ridicate de polizaharide și acizi grași esențiali.

□ Artrita, sindromul premenstrual, afectiuni ale pielii

Sa constatat că Spirulina are un nivel neobișnuit de mare de GLA (acid Gamma linolenic  pe care organismul il foloseste pentru a face o substanță hormonala foarte important- denumita Prostagladina care ajută la prevenirea atacurilor de cord si accidentelor vasculare cerebrale, previne inflamatia si durerile, imbunatateste circulatia , încetinește colesterol. GLA se dovedește a fi utili în tratarea artritei 

GLA s-a dovedit  de asemenea, a fi un nutrient important în prevenirea bolilor de piele cum ar fi psoriazisul și  reduce SPM (sindromul premenstrual)

□ Cancer

În Vindecarea cu o alimentatie integrala, Paul Pitchford scrie: "Forma speciala de proteine din spirulina este  benefica celor cu probleme rezultate din consumul proteinei animale excesivă, care nu asimileza bine și a caror sarcina suplimentara a organismului, este de eliminare a deșeurilor produse(ca o consecinta a consumului de carne)  . "Dacă ai deja cancer, trebuie sa faci câteva modificări in dieta, cum ar fi adăugarea spirulinei și restricționarea carnii și brânzei, poate face toata diferența în recuperare, în conformitate cu  Lupta cu Cancerul de Patrick Quillin si Nutriția și Manualul de mentinere a tineretei de Joseph B. Marion. Această diferență poate fi factorul decisiv dintre viață și de moarte.

Spirulina este bogata în ficocianina, un pigment cu proprietati anti-cancer. Spirulina este, de asemenea, cea mai mare sursa din plante de acid gamma-linolenic (GLA), un acid gras care întărește imunitatea și inhibă diviziunea celulară excesivă. (Vindecarea cu o alimentatie integrala de Paul Pitchford, pagina 378)  

Spirulina pastreaza, de asemenea, culoarea clorofilei. Potrivit lui Alan Keith Tillotson nivelurile ridicate de clorofilă din spirulina pot explica capacitatea sa de a opri cancerul in coloniile de formare. După cum scrie Tillotson, "Produsele alimentare și plante aromatice care conțin niveluri ridicate de clorofilă au dovezi farmacologice de prevenire a cancerului.

Beta-carotenul s-au dovedit a exercita un efect protector impotriva dezvoltarea si progresiei cancerului de col uterin.  Aceasta poate ajuta, de asemenea, la protejarea pielii împotriva efectelor razelor solare, prevenind astfel cancerul de piele (

□ Pentru fumatori

Alte studii au demonstrat oamenii ale caror diete sunt bogate in beta-caroten aveau o incidență mai mică in toate cazurile de cancer . Nivelurile scăzute beta caroten in sange la fumatori au fost mai târziu legate de cazurile de cancer pulmonar.  Fumătorii ar trebui să mențină nivelurile normale de beta caroten.

□ Vitalitate sexuală

Conținutul ridicat de proteine cu o absorbtie ridicata, precum și toate celelalte vitamine, minerale si enzime face Spirulina un super-aliment pentru a îmbunătăți vigoarea sexuală.

Un alt factor interesant este faptul că Spirulina are un conținut relativ ridicat de arginina care este important pentru producerea (la tată) a lichidului seminal care este de aproximativ 80% arginină și pentru păstrarea sângelui curat.  

□ Afectiuni oculare, pierderea vederii, cataracta si glaucom

Un raport clinic  arată în mod clar beneficiile spirulinei pentru afectiunile oculare. Tratamentul cu Spirulina și alte măsuri care ajută a confirmat a fi foarte eficient în 90% din cataracta dintr-un total de 480 de cazuri. Tratamentul a inclus bolile asociate ochilor cum ar fi cataracta, deteriorarea retinei diabetice (retinită), deteriorarea retinei nefritice, hipertensiune arterială și rigidizarea vaselor de sânge ale retiniene (angioscleroza). 

□ Hepatita si ciroza

S-a arătat ca Spirulina este preventie, precum și o putere de corecție pentru ficat gras și ciroza hepatica. Dupa numai o lună de admisitrare a Spirulinei un efect pozitiv a fost evident. Dupa trei luni, a fost raportată o modificare la starea normală.  

□ Alergie

Spirulina are efecte anti-virale si anti-alergice, și este un antihistaminic natural.
Un studiu realizat de Universitatea din California, Davis a examinat efectul Spirulinei asupra alergiei care produce inflamarea mucoasei nazale (rinita alergica). Cercetatorii au ajuns la concluzia că Spirulina are efecte protectoare asupra persoanelor care sufera de rinita alergica. 

□ Gastrice și Ulcere gastro-duodenale 

Aminoacizii, Cisteina și conținutul ridicat de proteine de înaltă calitate face din Spirulina un tratament foarte bun pentru ulcere. Spirulina  bogăta în clorofilă, de asemenea, o face valorosa pentru menținerea și restaurarea unei digesti buna.  

□ Anti-îmbătrânire

Spirulina este bogată în trei substanțe cunoscute a avea un efect anti-imbatranire. Tirozina, vitamina E sau tocoferol și seleniu. De exemplu, tirozina poate încetini îmbătrânirea celulelor si suprima foame.

Atentie! Pentru cura de slabire, se ia inainte de masa iar pentru cura de ingrasare se ia dupa masa. 

SPIRULINA MAX Calivita - 60 tablete
o tableta contine:
- Extract de alge Spirulina................ 500 mg

Mod de administrare:2-4 tablete / zi sau conform recomandarilor.

Ştiaţi că ?
Știaţi că studiile ştiinţifice au stabilit rolul pozitiv jucat de spirulină în procesele anti-inflamatorii şi reglarea nivelului grăsimilor din sânge, astfel că poate contribui în mod eficient la sănătatea sistemului cardiovascular?

Afectiuni in care se administreaza Spirulina Max de la Calivita

Afectiune  Mod de administrare
- Abcese (dentare) 1-1-1 inainte de masa, 20 zile continu- intareste imunitatea si rezistenta organismului la boli, prevenind eventualele recidive ale reaparitiei focarelor infectioase.    
- Ameteala  1-1-0 inainte de masa- creste hemoglobina din sange, stiut fiind faptul ca in anemie hemoglobina scade si implicit si oxigenarea din sage, asadar nivelul de oxigenare cerebrala este scazut   
- Chisturi hidatice 1-1-0 inainte de masa; 2 luni continuu; purifica organismul de toxinele parazitului; aduc un aport excelent de principii nutritive in organismul vlaguit de parazit, contribuie la refacerea parenchimului hepatic.
- Convalescenta 1-1-0 inainte de masa, este un anti-anemic general, actionand profund la nivelul tubului digestiv. Se va administra 2 luni.
- Decalcefieri, demineralizari 1-1-0, inainte de masa, 2 luni continuu, sustine sanatatea mucoasei gastrice si metabolismul ficatului, recomandat persoanelor care au luat tratamente cu medicamente anti-inflamatoare.
- Dereglare hormonala

-la barbati:1-1-0 inainte de masa, regleaza endocrin impreuna cu uleiul de peste Omega 3; actioneaza la nivel tiroidian aducand un aport benefic de iod si optimizeaza functionarea glandei tiroide; nu este indicata in caz de hipertiroidism.

-la femei:1-1-0 inainte de masa, regleaza endocrin impreuna cu uleiul de primula; actioneaza la nivel tiroidian aducand un aport de iod benefic in optimizarea functionarii glandei tiroide; nu este indicata in hipertiroidism.

- Dismenoree 1-1-0 inainte de masa, 2-3 luni continuu) intareste sistemul imunitar si rezistenta organismului la boli-inclusiv, linisteste sistemul nervos si tulburarile metabolismului hormonal.
- Exoftalmie 1-1-0 inainte de masa, regleaza endocrin impreuna cu uleiul de primula actioneaza la nivel tiroidian aducand un aport bun de iod.
- Glaucom 1-1-1 inainte de masa, 2-3 luni continuu, este un bun vasodilatator si trofic de nerv optic, actionand pe filetele nervoase prin aportul de vitamine B, clorofila, beta-caroten, vitamina C, vitamina E, minerale si aminoacizi.
- Hepatita 1-1-0 inainte de masa - sustine metabolismul hepatic.
- Hernie de disc 1-1-0 inainte de masa.
- Insomnie 1-1-0 inainte de masa, completeaza deficientele de vitamine si minerale din corp astfel incat organismul sa poata beneficia de tot ceea ce are nevoie pentru un ritm somn-veghe favorabil.
- Insuficienta suprarenala 1-1-0 inainte de masa, 2-3 luni continuu, poseda efecte multiple de reglare a sistemelor imunitar, nervos si endocrin.
- Leucemie sanguina 1-1-1 inainte de masa, 2-3 luni continuu) introduce in corp doua substante active din alge cu rol in declansarea procesului de crestere a hemoglobinei, aduce alcalinitate in lichidele corpului si in organe, inactiveaza in organism substantele chimice cu potential cancerigen, stimuleaza functionarea corecta a mecanismelor imunologice.
- Lumbago (lombosciatica) 1-1-0 inainte de masa.
- Matreata asigura necesarul complet de vitmine si minerale utile in cazul acestei afectiuni la obtinerea unui echilibu optim al sanatatii scalpului si firului de par    -1-1-0 inainte de masa.
- Menstruatii neregulate 1-1-0 inainte de masa, 2-3 luni continuu, intareste sistemul imunitar si rezistenta organismului la boli-inclusiv la tulburarile metabolismului hormonal.
- Obezitate 1-0-0 inainte de masa, menține un nivel ridicat de energie, cu aport scazut de calorii, fiind eficient in curele de slabire la persoanele  supraponderale.
- Oxidare si degenerare celulara 1-1-0, inainte de masa.
- SIDA (infectia cu HIV si boala) 1-1-1, inainte de masa, 3 luni continuu, alga din compozitie este deosebit de valoroasa in terapia contra infectiei cu HIV prin faptul ca reduce sau chiar stopeaza replicarea virusului.
- Steatoza hepatica 1-1-0 inainte de masa, 2-3 luni continuu, prin aportul de alge marine intareste sistemul imunitar si rezistenta organismului; previne degenerescentele grasoase si hraneste corect celula hepatica; faciliteaza digestia prevenind balonarile si disconfortul abdominal).
- Tumori maligne (canceroase)  
Dezvoltare / crestere in greutate  

 

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!

Ce face ca produsele Calivita sa fie unice in raport cu celelalte produse de pe piata?

1. Profilul componentelor este important și, prin urmare, eficacitatea produsului poate varia foarte mult în funcție de originea geografică și forma de cultivare a plantelor și de conținutul extracției, deci este important să se asigure calitatea materei prime, lucru pirmordial pentru compania farmaceutica Calivita.

2. Ingrediente sunt  naturale, din fructe proaspete si legume, ierburi și condimente, și chiar unele tipuri de origine animala(de ex. Omega-3 ) si pot imbunatati  sanatatea, forta, rezistenta, imunitatea și tinerețea.

3. Produsele utilizeaza o formula cu absorbţie lenta (straturi asezate sfera in sfera), pentru a face ca  substantele componente sa fie active pentru mai mult timp, satisfacand necesarul organismului in continuu. 

4. Toate ingredientele sunt de soi organic cultivate/ crescute pe un teren nepoluat,

5. Sunt  neprelucrate, nerafinate, lipsite de substanțe chimice, orice fel de amelioratori, pesticide, hormoni.

6. Nu contin zahar, sare, conservanti, coloranti sintetici,

7. Nu creeaza dependenta

8. Nu au efecte secundare negative. In caz ca se depaseste doza, efectele secundare sunt minime, cum ar fi balonare, diaree, etc.

9. Actioneaza benefic in multe directii, catre mai multe organe (previn, trateaza si amelioreaza o gama larga de afectiuni).

10. Sunt supuse controlului de cel mai exigent forum din lume: FDA ( Food and Drug Administration) care reglementează produsele naturale, de la alimente la suplimente alimentare la cosmetice, în ceea ce privește siguranța și sănătatea consumatorilor. Pentru suplimentele alimentare, FDA în mod specific verifică  structura / functia  unui produs.